VEILEDENDE OVERSIKT

For alle tilbud og alternativ, finnes det alltid en mulighet for å tilrettelegge og finne løsninger som passer deg best!

SOSIALE MEDIER

Fastavtaler

Opprette, vedlikeholde og videreføre sosiale medier:

 • Facebook
 • Instagram
 • Tiktok
 • Snapchat
 • Twitter
 • VSCO
 • Youtube

GRAFISKE OPPGAVER/DESIGN

Enkeltavtaler

 • Brosjyrer
 • Kataloger
 • Visittkort
 • Gavekort
 • Plakater
 • Utseendebehandling SoMe
 • Enkeltoppgaver SoMe
 • Bygge nettside

RÅDGIVNING

 • Markedsanalyse & evaluering
 • Strategi & planlegging
 • Veiledning

KURS

 • Grunnkurs i sosiale medier
 • Nettvett og generell internettbruk

ANNET

 • Fotografoppdrag
 • Spesialskredde og innbakte tilbud på tvers av avtaler

FASTAVTALER


Dette er bindende avtaler over en bestemt periode, 3/6/12 måneder. Alle inkluderer en måned prøvetid og en måned oppsigelsestid. Pris kommer i forskjellige kategorier ut i fra hvor mange SoMe-kanaler det er snakk om. Jo lengre binding, jo billigere totalpris!

KURS


Ved grupper under 10 kan jeg tilby lokale og fastpris pr. deltager!

Større grupper må enten kompensere for lokalleie selv eller bake det inn i en tilleggspris på fastprisen. 

ENKELTAVTALER, RÅDGIVNING & ANNET


Tilbud som baseres på timesbetaling, alle priser er oppgitt u/moms. 

Ønsker du en totaloversikt over alle priser og tilbud, ta kontakt!